Program

Velkommen til KBL sin boligkonferanse 2024

Velkommen til KBL sin boligkonferanse 2024 som i år er 29 og 30 mai i Harstad. KBL har arrangert nasjonale boligkonferanser siden etableringen i 1973. På grunn av covid har vi ikke nådd konferanse nummer 50 før i år.

 

Et av formålene med konferansen er å være tilrettelegger for at kommunene skal treffes, samsnakkes og få faglig påfyll. På konferansen vektlegges erfaringsoverføringer til kommunene og andre aktører.

 

Det inviterer dyktige foredragsholdere og det planlegges for gode faglige innlegg for å heve kompetansen og stimulere til utvikling og nytenkning på det boligsosiale feltet. 

Til boligkonferanse har vi fire ulike tema

Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet

Eldrebølgen

 Flyktningebosetting

Dyrtid

I tillegg til kommer det noen spennende og aktuelle innlegg til          inspirasjon

 

Påmelding

Foreløpig program: 
 
 Dag 1 - 29.05.2024

09:00 - 10:00  Registrering

 

10:00 - 10: 15 Velkommen til konferansen

 v/ Styreleder Ingerd  Lene Nyheim og årets konferansier Bård Borch Michalsen 


10:15 - 10: 45 Velkommen til Harstad

v/ Ordfører i Harstad; Kari-Anne Opsal

 

                          Boligsituasjonen i Harstad kommune - Utfordringer og strategier 

v/ Kommunedirektør Børge Toft 


10:45 - 11:05 Siste nytt fra Kommunal og distriksdepartementet - KDD

v/ Statssekretær Nancy Porsanger Anti

 

11:05 - 11:30 Statsforvalteren om den nye boligsosial loven

v/ Statsforvalteren Nordland, Daniel Sandbakk og Statsforvalter Troms- og Finnmark, Linn-Charlotte Nordahl 

 

11:30 - 12:30 Lunsj

 

12:30 - 12:55 "En dør inn - Boligtorg" 

v/ Kirsti Moslett Thunberg, Seksjonsleder Velferd, arbeid og inkludering, Tromsø kommune 

 

12:55 - 13:25 Siste nytt fra Husbanken 

v/ Adm direktør i Husbanken, Jan Hjelle 

 

13:25 - 13:45 KOBO

v/ Tjenesteeier Marthe Karthrud 

 

13:45 - 14:05 Pause 

 

14:05 - 14:35 Enhet for livsmestring 

v/ Monica Nygaard og Linda Solheim Martinsen, Harstad kommune 

 

                           Se meg- Hjelp meg» Foyer – en mellomlanding før det store steget

v/ Ragnhild Norwich, Harstad kommune

 

14:35 - 15:00 Resultat fra Forskningsprosjekt fra leid til eid bolig

v/ Spesialkonsulent II Katja Johannessen og Spesialkonsulent II Marianne Hektoen, Oslo kommune 

 

15:00 - 15:25 Brukermedvirkning - Sommerlyst barne- og avlastningsbolig 

v/ Janne Joakimsen, rådgiver stab Helse- og omsorg, Tromsø kommune   

 

15:25 - 15:55 Mobil lab - "Bo trygt hjemme Innovasjonsprosjekt. Tilpasning av eksisterende bolig gjennom flyttbare moduler" 

v/ Else-Marit Sætaberget, Kongsvinger kommune 

 

16:15 - 17:05 Landsmøte 

v/ Styret i KBL 


19:30 - 20:00 Aperitiff 

 

20:00 - 24:00 Middag og underholdning 

 

 

DAG 2 - 30.05.2024 

 

09:00 - 09:30 Utsjekk

 

09:30 - 09:40 Velkommen til dag 2 

v/ Konferansier Bård Borch Michalsen 

 

09:40 - 10:00 Husbanken Nord 

v/ Merete Berg, regiondirektør Husbanken Nord 

 

10:00 - 10:20 - Dyrtid 

v/ Geir Jakobsen, leder NAV Tromsø 

 

10:20 - 10:40 Pause 

 

10:40 - 11:05 Trenger vi en ny sosial boligpolitikk? 

v/ Anne Rita Holvik Andal, Leieboerforeningen

 

11:05 - 11:30 IMDI - Status om flyktningsituasjonen

v/ Ferdinand Eide Rode , rådgiver IMDI - avdeling bosetting

 

11:30 - 12:00 Markedssituasjonen og boligløsninger 

v/ Lars Jakob Hiim, Adm direktør Boligprodusentenes forening

 

12:00 - 13:00 Lunsj

 

13:00 - 13:30 Panelsamtale- Utfordringer før og etter flyktningkrisen 

- Ferdinand Eide Rode , rådgiver IMDI - avdeling bosetting

- Lars Jakob Hiim, Adm direktør Boligprodusentenes forening

- Gjermund Veka - Tjenesteleder Bustadkontoret, Kinn kommune 

 

 

13:30 - 14:00 Bodø Glimt sitt samarbeid med gatefotball 

v/ Ørjan Berg, Leder for Samfunnsavdelingen, FK Bodø/Glimt og Morten Skauge, styreleder i fotballstiftelsen

 

14:00 - 14:15 Neste års konferanse 

v/ Vertskommune 

 

14:15 - 14:20 Avslutning og vel hjem 

v/ Styreleder Ingerd Lene Nyheim og konferansier Bård Borch Michalsen 

 

 Konferansen avholdes på Thon hotell Harstad

Sjøgata 11, 9405 Harstad 

Klikk på kartet for å se reisealternativer