Bli medlem

 Logg inn

 • 05/02/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Høringssvar fra KBL - boligsosial lov

  Det vises til høringsnotat fra Kommunal og moderniseringsdepartementet om forslag til lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) ønsker i sakens anledning å komme med innspill til lovhjemmelen.

  KBL er en medlemsbasert organisasjon hvor alle landets kommuner kan være medlem. Pr. i dag er det 103 kommuner som er medlem i KBL. Folketallet i medlemskommunene utgjør 70 prosent av befolkningen i Norge.

  Les mer
 • 05/02/2024 - Redaktør 0 Kommentarer
  Høringssvar - Forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (Behandling av personopplysninger)

  Høringssvar fra KBL - Forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (Behandling av personopplysninger) Det vises til høringsnotat fra Kommunal- og distriktsdepartementet om Høring - Forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (behandliing av personopplysninger). KBL (Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd) takker for invitasjon til å komme med innspill på vegne av våre 100 medlemskommuner. 

  Les mer