Tilgjengelighetserklæring

Vi i KBL er forpliktet til å gjøre vår nettside og våre digitale tjenester tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av eventuelle funksjonshemminger.

For å oppfylle dette løftet, følger vi retningslinjene for tilgjengelighet og beste praksis som er fastsatt av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA. Disse retningslinjene bidrar til å gjøre nettsiden vår brukervennlig for alle, inkludert personer med funksjonshemninger som syns- eller bevegelseshemninger.

Vår tilnærming til tilgjengelighet inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Teknisk tilgjengelighet: Vi jobber kontinuerlig med å forbedre koden og teknologien bak nettsiden vår for å sikre at den er kompatibel med ulike hjelpeteknologier og enheter.
  • Design for tilgjengelighet: Vi utformer nettsiden vår med tanke på tilgjengelighet, inkludert tilstrekkelig kontrast, bruk av alternative tekster for bilder, og navigasjon som er enkel å bruke for alle.
  • Opplæring og bevissthet: Vi trener vårt team for å forstå prinsippene for tilgjengelighet og oppfordrer til kontinuerlig bevissthet om betydningen av tilgjengelighet i alt vi gjør.
  • Vi vet at tilgjengelighet er en kontinuerlig reise, og vi ønsker å forbedre oss kontinuerlig. Hvis du opplever problemer med tilgjengeligheten på vår nettside, ber vi deg vennligst kontakte oss slik at vi kan løse problemet så raskt som mulig.