Om KBL

Hvem er vi?

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus.

Organisasjonens virksomhet er  å være et bindeledd mellom kommunen og staten. KBL er bidragsyter, høringsinstans og tilrettelegger for informasjons- og kompetanseheving hos kommunene.  KBL står for planlegging og gjennomføring av en årlig nasjonal boligkonferanse. 
Organisasjonene er politisk nøytral. 

Landsmøtet er KBL`øverste myndighet. Medlemskommunene har stemmerett på landsmøtet. 

KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet ble stiftet for at landets boligsekretærer kunne utveksle tanker og ideer.

Våre samarbeidspartnere

Styret

Skiftnøkkel

Ingerd Lene Nyheim

Leder

leder@kbl.kommune.no

  Bergen kommune

Skiftnøkkel

Rebekke Berg Nilsen

Nestleder

nestleder@kbl.kommune.no

  Tromsø kommune

Skiftnøkkel

Gjermund Veka

Redaktør

 red@kbl.kommune.no

  Kinn kommune 

Skiftnøkkel

Elisabeth Sommer 

Kasserer

Skiftnøkkel

Robin Brynildsen

Styremedlem

 styremeldem1@kbl.kommune.no

  Sarpsborg kommune

Skiftnøkkel

Rolf Olsen

Styremedlem

 styremedlem2@kbl.kommune.no

  Bodø kommune 

Skiftnøkkel

Siw Tone Valstad

Styremedlem

 styremedlem3@kbl.kommune.no

 Verdal kommune

Skiftnøkkel

Terje Lindtveit

Sekretær

 sekretær@kbl.kommune.no

  Elverum kommune