Boligkonferansen


29 - 30 mai i Harstad

Velkommen til KBL sin boligkonferanse 2024

Velkommen til KBL sin boligkonferanse 2024 som i år er i Harstad. KBL har arrangert nasjonale boligkonferanser siden etableringen i 1973. På grunn av covid har vi ikke nådd konferanse nummer 50 før i år.

 

Et av formålene med konferansen er å være tilrettelegger for at kommunene skal treffes, samsnakkes og få faglig påfyll. På konferansen vektlegges erfaringsoverføringer til kommunene og andre aktører.

 

Det inviterer dyktige foredragsholdere og det planlegges for gode faglige innlegg for å heve kompetansen og stimulere til utvikling og nytenkning på det boligsosiale feltet. 

 

KBL har arrangert nasjonal boligkonferanse årlig siden etableringen i 1973. Et av formålene med konferansen er å være tilrettelegger for at kommunene skal møtes og få faglig påfyll. 

På konferansen vektlegges erfaringsoverføringer til kommunene og andre aktører. Vi inviterer dyktige foredragsholdere og planlegger for gode faglige innlegg for å heve kompetansen og stimulere til utvikling og nytenkning på det boligsosiale feltet.