Bli medlem

 Logg inn

Foto Kirsten Randers-Pehrson

Trenger vi en ny sosial boligpolitikk

Anne-Rita Andal er organisasjonssekretær i Leieboerforeningen, som organiserer leieboere over hele landet. Leieboerforeningen gir juridisk og boligsosial rådgivning til leieboere i privat og kommunale utleieboliger, jobber boligsosialt og underviser sosialarbeidere i leieboermedvirkning. På konferansen får vi høre Leieboerforeningens og leieboernes syn på den boligsosiale politikken, og Andal spør om det faktisk er på tide med en boligsosial reform. 

0
Feed

Skriv en kommentar