Bli medlem

 Logg inn

Siste nytt fra Kommunal- og distriktsdepartementet - KDD v/ Nancy Porsanger Anti

Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring og politikken overfor samar og nasjonale minoritetar. 


Anti har vært selvstendig næringsdrivende frem til nå, med reindrift som hovednæring og rettstolk som tilleggsnæring. Hun har også vært aktiv i næringspolitikk fra ungdomstiden, og senere som kommunepolitiker for Senterpartiet, som nestleder i Finnmark Senterparti og 1.vara til både Stortinget og Sametinget i forrige periode.

 
Dette er tredje år på rad at hun kommer til KBLs boligkonferanse for å gi oss siste nytt fra departementet og denne gang blant annet om den nye medlingen om boligpolitikken. 

0
Feed

Skriv en kommentar