Bli medlem

 Logg inn

Siste nytt fra Husbanken v/ Adm direktør Jan Hjelle

Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og medvirke til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Husbanken setter i verk regjeringenes boligsosiale politikk. Husbanken forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Gjennom kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter Husbanken kommunene i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. 

0
Feed

Skriv en kommentar