Bli medlem

 Logg inn

Så må vi selvsagt ha Stand up med litt søkelys på Nord-Norges første drabantby? :)

"Ronny Fyhn Hansen er en del av stand-up miljøet som de siste årene er etablert i Harstad. Byen er raskt blitt kjent som Nord-Norges fremste og mest allsidige humorscener, og har blant annet en av landets beste festivaler på programmet. Ronny har gjennom både tekst og scene beskrevet livet som middeladrende mann i ymse kriser, og på konferansen skal blant annet få høre om åttitallsoppvekst i "Nord-Norges første drabantby", med alt det medførte. Han påpeker at alt som formidles rent juridiske er å forstå som foreldet."  

0
Feed

Skriv en kommentar