Bli medlem

 Logg inn

Resultat fra Forskningsprosjekt fra leid til eid bolig

Katja Johannessen jobber i Velferdsetaten i Oslo kommune. Hun er utdannet sosiolog og jobber i skjæringspunktet mellom den generelle boligpolitikken og boligsosialt arbeid. For tiden har hun delt stilling mellom Oslo kommune og OsloMet der hun tar en PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk. De siste tre årene har hun sammen med Marianne Hektoen jobbet med forskningsprosjektet «Når kontrakten går ut», der de har fulgt 19 husstander som bor eller har bodd i kommunal bolig i Oslo kommune. Målet med prosjektet er å lære mer om overgangen fra kommunal bolig til privat eid eller leid boli

0
Feed

Skriv en kommentar