Bli medlem

 Logg inn

Mobil lab - "Bo trygt hjemme. Innovasjonsprosjekt. Tilpasning av eksisterende bolig gjennom flyttbare moduler.

Dette spennende foredraget blir holdt av Else-Marit  Sætraberget i Kongsvinger kommune. Else-Marit jobber som strategisk rådgiver helse i Kongsvinger kommune. Hun er også Husbankens kontaktperson i kommunen og leder boligsosial arbeidsgruppe. Trygge boforhold og egnede/tilrettelagte boliger løfter hun fram som noe av det viktigste for folkehelsen. For å kunne ha enda et verktøy i kassen for at flere skal kunne bo lenger hjemme, leder hun kommunens innovasjonsprosjekt «Mobil Bo-lab».

0
Feed

Skriv en kommentar