Bli medlem

 Logg inn

Landsmøte 2024

Styret innkaller herved til landsmøte i KBL. Landsmøtet avholdes onsdag 29. mai 2024 kl. 16.10 til 17.00 på Thon Hotel Harstad

· Frist for å melde inn saker til Landsmøte er senest 17. april og sendes til styret på robin.brynildsen@sarpsborg.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i god tid og senest 3. mai på hjemmesiden https://kbl.kommune.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må deres kommune være medlem av KBL og at det er betalt kontingent. kun 1 person pr. kommune har forslag og stemmerett de øvrige representantene kun talerett.

 

Ved spørsmål som gjelder Landsmøte, kan styremedlem Robin Brynildsen kontaktes på robin.brynildsen@sarpsborg.com

0
Feed

Skriv en kommentar