Bli medlem

 Logg inn

KOBO

Marthe Kathrud er tjenesteeier for Digital tjeneste for boligsosialt arbeid (Kobo) i Husbanken

 

Hun har erfaring med digital produktutvikling i offentlig sektor fra både Nav og Husbanken.

Kobo er en digital tjeneste for å understøtte prosessen med boligsosialt arbeid for alle kommuner i Norge.

Tjenesten inneholder følende digitale produkter:

  • Fagsystem inkludert boligoversikt og kunnskapsfane
  • Selvbetjeningsløsning for innbygger
     

Kobo skal bidra til at kommunen kan effektivisere og kvalitetssikre prosessen med å søke, tildele, administrere samt forvalte kommunale utleieboliger. Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.

0
Feed

Skriv en kommentar