Bli medlem

 Logg inn

IMDI - Status om flyktningesituasjonen v/ Ferdinand Eide Rode

Ferdinand Eide Rode jobber for avdeling bosetting hos IMDI. Han skal snakke om bosettingen på et nasjonalt plan, sett fra IMDi sitt ståsted, og spesielt i lys av de store ankomstene fra Ukraina. Han er rådgiver i IMDi, og jobber i rapporteringsteamet i bosettingsavdelingen. I IMDi jobber han blant annet med scenariorapportene UDI gir ut, rapportene til Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen og anmodningsprosessen, i tillegg til mye annet.

0
Feed

Skriv en kommentar