Bli medlem

 Logg inn

Enhet for livsmestring v/ Monica Nygaard og Linda Solheim Martinsen

Linda Solheim Martinsen er prosjektleder i Housing First Harstad. Hun ble utdannet sosionom i 2015 og har siden jobbet med boligsosialt arbeid i Harstad Kommune.

Martinsen har erfaring fra akuttpsykiatrien, kommunal rop-tjeneste, NAV og Boligkontor. Hun har et stort engasjement for de vanskeligstilte på boligmarkedet og er opptatt av å skape helhetlige løsninger, som skaper gode synergieffekter, både på individ- og systemnivå. Linda blir å fortelle om prosjektperioden til Housing First Harstad og fremtidens bo-oppfølgingstjeneste i Harstad kommune: Bo-teamet.

0
Feed

Skriv en kommentar