Bli medlem

 Logg inn

"En dør inn - Boligtorg" v/ Kirsti Moslett Thunberg, Seksjonsleder Velferd, arbeid og inkludering, Tromsø kommune

Kirsti er seksjonsleder for Velferd, arbeid og inkludering i Troms Kommune. Seksjonen omfatter Flyktningtjenesten, Boligkontoret, NAV Tromsø, Enhet for psykisk helse og rus, samt Krisesenteret for Tromsø og omegn. Hun har Master i Folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø og en pågående master i helseledelse ved Nord Universitet. Kirsti har også ledererfaring fra alle forvaltningsnivå; sykehus, Fylkeskommunen, staten og kommunen. Kommunen er den mest komplekse organisasjonen og med det største mandatet. 

Om innlegget:
Jeg vil fortelle om et pågående tverrfaglig utviklingsarbeid i kommunene for alle boligspørsmål "ei dør inn".  Tiltaket er under uttesting og vi har benyttet tjenestedesing i utviklingen mot behovsmelding. Bakgrunnen er ny boligsosial lov, ny boligorganisering og avvik i internkontrollen ved gjennomgang av boligarbeidet i kommunen. 

0
Feed

Skriv en kommentar