Bli medlem

 Logg inn

Brukermedvirkning - Sommerlyst barne- og avlastningsbolig v/ Janne Joakimsen, rådgiver stab Helse- og omsorg, Tromsø kommune

Janne Joakimsen er rådgiver i sentral stab til avdelingsdirektør for Helse og omsorg Tromsø kommune. Hun jobber med utvikling av helsebygg, strategisk planlegging for ulike brukergrupper som mottar helsetjenester samt politisk og administrativt. Janne har bakgrunn som ergoterapeut og er følgelig ekstra opptatt av tilgjengelighet og  deltagelse i samfunnet og mestring for den enkelte.

Sommerlystveien Barne og avlastnings bolig har vært et prosjekt som har hatt høy fokus på brukermedvirkning og kvalitet, dette har resultert i nyskaping og innovasjon både på den bygningsmessige utformingen men og på hvordan kommunen  tenker på avlasting som tilbud for tjenestemottakerne og deres familier.
Bygget ble åpnet i 2023 og  Tromsø kommune mottok Likeverds prisen 2023 fra NFU Tromsø  for samarbeidet mellom kommunen og brukerorganisasjonene gjennom prosjektet.  

0
Feed

Skriv en kommentar