KBL

Kommunale boligadministrasjoners landsråd

Kontakt oss

KBL

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus.
Organisasjonens virksomhet er  å være et bindeledd mellom kommunen og staten. KBL er bidragsyter, høringsinstans og tilrettelegger for informasjons- og kompetanseheving hos kommunene.  KBL står for planlegging og gjennomføring av en årlig nasjonal boligkonferanse. 

Organisasjonene er politisk nøytral. 

Landsmøtet er KBL`øverste myndighet. Medlemskommunene har stemmerett på landsmøtet. 

KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet ble stiftet for at landets boligsekretærer kunne utveksle tanker og ideer.